De toekomst van het elektrisch rijden

De toekomst van het elektrisch rijden

De private lease elektrische auto is niet meer weg te denken. Binnen het private lease aanbod stijgt het aandeel van de elektrische auto’s gestaag. Tegelijkertijd wordt er steeds meer interesse in gecreëerd.

Met name de overheid stimuleert elektrisch rijden om de milieudoelstellingen te behalen. De transitie is volop ingezet en de toekomst van de elektrische auto ziet er dan ook rooskleurig uit. Wat kunnen wij de komende jaren nog verwachten. 

Huidige situatie 

De afgelopen jaren groeit het aantal elektrische auto’s snel. Momenteel zijn er al meer dan 300.000 elektrische auto’s geregistreerd in Nederland. Ten opzichte van de bijna 9 miljoen geregistreerde auto’s is het nog steeds maar 3%.

De versnelling van de groei is de afgelopen jaren met name toegenomen door het grotere aanbod van voordeligere auto’s en de toename van de actieradius. Ook de groei van het netwerk met laadstations heeft veel praktische bezwaren weggenomen en bijgedragen aan de groei.

Versnellen met subsidie 

Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen heeft de overheid een aanschafsubsidie geïntroduceerd. Deze moet het grootste struikelblok, de aanschafprijs, verkleinen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op de eerste plaats moet het gaan om een volledig elektrische auto met een actieradius van ten minste 120 kilometer. Tevens moet de aanschafprijs minimaal 12.000 en maximaal 45.000 euro bedragen. Het voor de subsidie beschikbare budget is wel gemaximeerd. De totale subsidiepot is voor de zomer meestal al leeg. Het is dus raadzaam om er snel bij te zijn, want op is op.

Ook voor de aanschaf van een elektrische occasion is subsidie beschikbaar. Dit bedrag is wel lager dan bij een nieuwe auto. De auto moet dan wel gekocht worden bij een erkend autobedrijf.

Klimaatakkoord

Onlangs hebben alle EU-landen met elkaar afgesproken dat alle nieuw verkochte auto’s vanaf 2030 elektrisch moeten zijn. Een grote ambitie die veel voeten in de aarde zal hebben. Niet alleen moet de productiecapaciteit om al deze elektrische auto’s te kunnen bouwen omhoog. Ook zal er een veel grootschaliger en fijnmaziger netwerk met laadstations moeten komen in heel Europa. Een netwerk waarvoor ook de capaciteit van de elektriciteitscentrales en duurzaam opgewekte stroom zal moeten groeien.