Juridisch advies nodig? Zo krijg je het

Juridisch advies nodig? Zo krijg je het

Rechtsbijstand is een soort juridische hulp die je gratis of voor een bepaald bedrag kunt krijgen. Dit juridisch advies is in feite elk schriftelijk of mondeling advies over een juridische kwestie die gevolgen kan hebben voor de rechten en plichten van de ontvanger. Het geven van juridisch advies vereist gedetailleerd onderzoek van de wet zoals die betrekking heeft op de unieke situatie van een persoon. Juridisch advies kan alleen worden gegeven door een gekwalificeerde advocaat met wie een cliënt een advocaat-cliënt relatie aangaat. De adviesgever gaat bepaalde verplichtingen aan die hij moet nakomen omdat het geven van juridisch advies plichten met zich meebrengt. Iedereen die zich bezighoudt met het uitoefenen van juridische praktijken zonder vergunning, bewust of onbewust, is aansprakelijk voor de juridische gevolgen. Zij beschikken niet over de nodige kennis, expertise of certificaten.

Lokale advocaat

Om juridisch advies te krijgen, kun je een afspraak maken voor een gratis juridisch consult met een advocaat bij jouw in de buurt. Juridische consultaties van 10 tot 60 minuten zijn vaak gratis. Zij kunnen je helpen met je problemen, ook als het gaat om een deurwaarder. Een advocaat in jouw buurt kun je vaak online vinden of door eens rond te vragen aan vrienden en familie. Als een advertentie van een advocatenkantoor niet specifiek gratis consultatie aanbiedt, moet je toch bellen en het hen specifiek vragen. Het overgrote deel van de advocaten kan een kort consult met een potentiële klant doen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Zorg er wel voor dat je dit vooraf duidelijk met elkaar afspreekt. Een gratis juridisch consult is een van de diensten die wordt aangeboden door juridische bijstand instanties.

Overheidssteun

Je kunt ook op zoek naar rechtsbijstand die wordt ondersteund door de overheid. Juridische bijstand organisaties huren advocaten en juridische medewerkers in om gekwalificeerde klanten te voorzien van gratis diensten. Er is een uitgebreid netwerk van, door de overheid gefinancierde, juridische bijstand. Het verstrekken van juridisch advies voor echtscheidingsprocessen, banen, verhuurder en huurder kwesties wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door rechtsbijstand programma's. Zij kunnen je ook helpen bij andere kwesties.

Gratis juridische diensten

Tenslotte kun je gebruik maken van de gratis juridische diensten die door de provincie of rechtbanken in je omgeving worden aangeboden. Verschillende rechtbanken bieden gratis juridische clinics voor mensen die te maken hebben met bepaalde soorten geschillen, zoals bijvoorbeeld alles wat valt onder het familierecht. Om uit te vinden of je gemeente of provincie rechtsbijstand biedt, kun je de website van de rechtbank bekijken. Veel juridische medewerkers bieden ook pro deo hulp, een vorm van bijstand die wordt geleverd zonder kosten te rekenen of tegen een aanzienlijk gereduceerde prijs. Pro deo initiatieven worden vaak uitgevoerd door lokale, gemeentelijke of overheidsinstanties en door non-profit organisaties. Om van deze diensten gebruik te maken, moet je mogelijk loonstrookjes, bankafschriften en/of belastingaangiften overleggen. Dit is belangrijk om aan te tonen dat je inkomen lager is dan een bepaald bedrag om zo pro deo juridische diensten te mogen ontvangen. Je kunt deze pro deo initiatieven vaak online vinden of door het aanvragen van een verwijzing van een rechtsbijstand organisatie.