Wat houdt de Expliciete Directe Instructie (EDI) methode in?

Wat houdt de Expliciete Directe Instructie (EDI) methode in?

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een veelgebruikte onderwijsmethode die gericht is op het effectief overbrengen van kennis en vaardigheden aan leerlingen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de EDI-methode inhoudt en hoe het verschilt van andere onderwijsbenaderingen.

Achtergrond van de Expliciete Directe Instructie

De Expliciete Directe Instructie, ook wel bekend als het EDI-model, is ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijswetenschappers Barak Rosenshine en Anita Archer. Het is gebaseerd op het idee dat effectief onderwijs expliciete en directe instructie vereist, waarbij de leraar de leiding neemt in het onderwijsproces.

Kenmerken van de Expliciete Directe Instructie

Bij de EDI-methode staat de leraar centraal als kennisoverdrager en begeleider van het leerproces. De instructie is gestructureerd, helder en stapsgewijs, zodat de leerlingen de lesstof goed kunnen begrijpen. De leraar introduceert een nieuw onderwerp, doet het voor, laat de leerlingen oefenen en geeft directe feedback.

Verschillen met andere onderwijsbenaderingen

In vergelijking met andere onderwijsbenaderingen, zoals het ontdekkend leren of het probleemgestuurd leren, legt de Expliciete Directe Instructie meer nadruk op het directe onderwijzen van de lesstof. Het doel is om de leerlingen een goede basis te bieden waarop ze kunnen voortbouwen, in plaats van te verwachten dat ze zelfstandig informatie ontdekken of problemen oplossen.

Effectiviteit van de Expliciete Directe Instructie

Onderzoek toont aan dat de Expliciete Directe Instructie een effectieve methode is om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerlingen. Door de gestructureerde aanpak en de focus op directe instructie kunnen leerlingen sneller en beter nieuwe lesstof opnemen en toepassen. Dit leidt tot hogere leerresultaten en betere prestaties in de klas.

Toepassing in de praktijk

De Expliciete Directe Instructie kan worden toegepast in verschillende vakgebieden en op verschillende niveaus van het onderwijs. Leraren kunnen de principes van de EDI-methode gebruiken om effectievere lessen te geven en de leerresultaten van hun leerlingen te verbeteren. Door de nadruk op structuur, helderheid en directe instructie kunnen leerlingen zich beter concentreren en de leerstof beter onthouden.

De Expliciete Directe Instructie is een krachtige onderwijsmethode die zich richt op het effectief overbrengen van kennis en vaardigheden aan leerlingen. Door de gestructureerde aanpak en de nadruk op directe instructie is de EDI-methode een waardevolle aanvulling op het onderwijslandschap. Leraren die de principes van de Expliciete Directe Instructie toepassen, kunnen hun leerlingen helpen om optimaal te leren en zich te ontwikkelen.