De slag bij Waterloo

De slag bij Waterloo

Het wisselen van grootmachten

De slag bij Waterloo is de boeken in gegaan als een beslissende slag in het leven van Napoleon. Het verlies van de strijd heeft er direct toe geleid dat hij afstand van de troon moest doen en het grote Franse rijk een belangrijk deel van zijn macht verloor.

Het herstel van Napoleon

Nadat Napoleon was ontsnapt van het eiland Elba waar hij jaren gevangen had gezeten, krabbelde hij weer op. Zijn strijdlustigheid was nog niet gedimd. Hij wist zich wederom als keizer van Frankrijk te installeren en bereidde een enorme slag voor. Die slag zou gaan plaatsvinden in het huidige België, maar destijds nog de Zuidelijke Nederlanden.

Ongewenste vertraging

Napoleon wist dat Engeland en Pruissen een groot leger aan het verzamelen waren waarmee zij het Franse Rijk wilden binnenvallen. Daar wilde Napoleon natuurlijk een stokje voor steken. Mijn zijn eigen leger trok hij daarom zo snel mogelijk de grens over bij Charleroi. Het plan was om het grote leger van de twee gezamenlijke strijders op te breken. Dat mislukte echter, wat voor een groot deel te danken was aan de Nederlanders. Zij hielden Napoleon namelijk op in de Slag van Quatre-Bras.

De aanval op Engeland

Napoleon liet zich daar echter niet door uit het veld slaan. Hij zette de aanval op het Engelse leger voort. Helaas zat het weer hem hier niet mee. Door zware regenval moest Napoleon de aanval pas veel later dan gepland starten. Dit gaf het Engelse leger iets meer speling. Die zaten namelijk te wachten op steun van het Pruisische leger. Die kwam voor de Britten en dat bleek voor Napoleon’s leger teveel te worden. Zijn leger werd verslagen middels herhaaldelijke aanvallen.

Het aftreden van Napoleon

Nadat het Franse leger op de vlucht was geslagen dwongen de Engelsen en de Pruissen Napoleon terug te keren naar Parijs. Daar diende hij vervolgens afstand te doen van de troon. Napoleon werd daarna wederom verbannen, maar nu naar het eiland Sint-Helena. Dit eiland was in handen van de Britten, maar ligt in de Atlantische Oceaan. Daar vond Napoleon uiteindelijk de dood in 1821.

Engeland krijgt een belangrijke kans

De slag bij Waterloo heeft dus het eind van het bewind van Napoleon betekend. Voor Engeland bood het daarentegen een opstap tot een grotere macht. Na jaren ondergeschikt te zijn geweest aan Frankrijk, brak nu een periode aan waarin het rijk zich langzamerhand meer kon uitbreiden. Tot aan de Tweede Wereldoorlog kende het Engelse rijk erg weinig tegenslagen.