Verzuimprotocol nodig?

Verzuimprotocol nodig?

Verzuimprotocollen kunnen een geweldige manier zijn om het verzuim van je personeel binnen de perken te houden en om ervoor te zorgen dat je bedrijf en werknemers succesvol zijn. In dit blog kun je lezen wat een verzuimprotocol precies is en wat de voordelen ervan zijn. Lees je mee?

Wat is een verzuimprotocol?

Een verzuimprotocol is een document dat door een bedrijf wordt opgesteld om het verzuim van de werknemers te beheren. Het protocol definieert de verwachtingen van het bedrijf omtrent ziekteverzuim. Dit protocol kan bijvoorbeeld duidelijk maken, op welke manier werknemers zich ziek moeten melden en hoe het contact na deze melding, vanuit het bedrijf plaats zal vinden. 

Voordelen van een verzuimprotocol

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van een verzuimprotocol. Hieronder de belangrijkste voordelen:

-Verhoogt de productiviteit: Een verzuimprotocol helpt bij het verhogen van de productiviteit van je medewerkers. Het vermindert de kans op langdurige uitval en helpt bij het beheersen van verzuim, waardoor je bedrijf beter kan presteren

-Kosteneffectief: Een verzuimprotocol kan helpen bij het besparen van geld. Door een verzuimprotocol te implementeren, kunnen bedrijven hun personeelskosten en andere kosten verlagen die zijn verbonden aan ziekteverzuim

-Verbeterde communicatie: Een verzuimprotocol verbetert de communicatie tussen het bedrijf en de werknemers. Het maakt het proces van het melden van verzuim eenvoudiger en duidelijker, waardoor er een betere band tussen het bedrijf en de werknemers ontstaat

-Verbeterde werkomgeving: Een verzuimprotocol kan ook helpen om een betere werkomgeving te creëren. Door een verzuimprotocol te implementeren, kunnen bedrijven de verwachtingen duidelijk definiëren en de werknemers begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Dit zal een positieve invloed hebben op de motivatie en productie van de werknemers.

- Voldoen aan de richtlijnen van Wet verbetering poortwachter: de wet stelt een aantal zaken verplicht aan de werkgever, als het gaat om langdurig ziekteverzuim. Ook dit onderdeel wordt meegenomen in een goed verzuimprotocol.

Software

Als je op zoek bent naar een manier om het ziekteverzuim in je bedrijf onder controle te houden, dan is een verzuimprotocol een geweldige tool. Het helpt bij het verhogen van de productiviteit, het besparen van kosten, de communicatie tussen het bedrijf en de werknemers te verbeteren en een betere werkomgeving te creëren. Door de juiste software hiervoor te kiezen, hoeft een verzuimprotocol en de naleving hiervan, niet veel tijd te kosten en beschik je als management altijd over de juiste informatie over je werknemers. Ga jij ook voor een goed verzuimprotocol?